Mutual Trust > Aktuellt
Nyhet

Mutual Trust: från ett projekt till en fortlöpande verksamhet

maj 17. 2018, klo 15:29

Intentionsavtal för Mutual Trust-samarbetet.

Det nuvarande projektet som finansieras med medel från Veikkaus upphör i april 2019. Vi kommer att ansöka om riktat verksamhetsunderstöd för att omvandla projektet till en forlöpande verksamhet. För ansökan behövs intentionsavtal av de deltagande samarbetsparterna: säkerhetsmyndigheter, funktionshinderorganisationer, trafikidkare, läroanstalter och övriga parter.

Avtalet är inte bindande utan visar på vilja och intresse för att delta i Mutual Trust-samarbetet och utnyttja det räddningsmaterial som samarbetet producerar, nämligen hur man bäst bemöter och räddar personer med olika funktionsvariationer. På avtalets andra sida kan samarbetsparten berätta varför man deltar i samarbetet.

Öppna intentionsavtalet genom att klicka på denna text

Avtalet skickas till daniel.saarinen@mutualtrust.fi

Mer information får du av

Daniel Saarinen

050 312 1830, daniel.saarinen@mutualtrust.fi

Evenemangarkiv

▸ Mutual Trust på Apuväline 2017

Börjar: 09.11.2017, Slutar: 11.11.2017

▸ Mutual Trust deltar i Viking Lines storövning i Stockholm

Börjar: 30.10.2017, Slutar: 01.11.2017